خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 11 اسفند - تشکیل حزب شاهنشاهی رستاخیز (1353 ش)

11 اسفند

تشکیل حزب شاهنشاهی رستاخیز (1353 ش)

محمدرضاه پهلوی می‌خواست در داخل کشور، مرکز همه قدرت‌ها باشد و تصور می‌کرد از این طریق می‌تواند در ردیف سران کشورهای بزرگ درآید، از این رو در 11 اسفند 1353، طی سخنانی، آغاز عصر رستاخیز را اعلام کرد و نوید تشکیل یک حزب واحد و سراسری را داد.
به این ترتیب احزاب موجود برچیده شدند و «حزب رستاخیز ملت» به عنوان تنها حزب قانونی مطرح شد.
در ایران، برای نخستین بار بود که نظام تک حزبی استقرار می‌یافت که البته آن هم همچون نظام‌های چند حزبی قبلی، بیشتر جنبه صوری و ظاهری داشت و عمدتاً به عنوان یکی از ابزارهای حکومتی به کار گرفته شد.
شاه تهدید کرد که هر کس نمی‌خواهد به عضویت حزب درآید باید کشور را ترک کند.
اما تشکیل این حزب با واکنش تند امام خمینی(ره) مواجه گردید و ایشان این حزب را تحریم کردند.
از ثمرات شوم حزب رستاخیز، تغییر تاریخ هجری به تاریخ شاهنشاهی از طریق مجلس شورای ملی بود.
عمر این حزب پس از سه سال و نیم به پایان رسید.
با روی کار آمدن دولت شریف امامی، وی برای فرو نشاندن خشم مردم، در اقدامی عوام فریبانه، این حزب را در مهر 1357 منحل اعلام کرد.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,400,819,828