خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 1 رجب المرجب - وفات ابن أبی عیاش(140 ق)

1 رجب المرجب

وفات ابن أبی عیاش(140 ق)

ابواسماعیل، أبا بن أبی عیاش فیروز، که به وی دینار بصری و دینار عبدی نیز گفته می شد، در نخستین روز ماه رجب المرجب سال 138 قمری و به قولی پس از سال 140 و به قول دیگر در حدود سال 140 بدرود حیات گفت.
وی، در زمره اصحاب امام جعفر صادق(ع) و از محدثان شیعه محسوب می گردد ولی ضعیف الحدیث بوده و وضع کتاب سلیم بن قیس به وی نسبت داده شده است.
رجال شناسان عامه، وی را تضعیف نمودند.
به هر روی، افرادی چون عمر بن اذینه، ابراهیم بن عمر یمانی و حماد بن عیسی از او نقل حدیث نمودند.
(1) 1_ اصحاب الامام صادق(ع) (عبدالحسین شبستری)، ج1، ص 30


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,400,822,267