خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 6 رمضان المبارک - نزول کتاب آسمانی تورات بر حضرت موسی(ع)

6 رمضان المبارک

نزول کتاب آسمانی تورات بر حضرت موسی(ع)

کتاب مقدس `تورات` در ششم ماه مبارک رمضان بر حضرت موسی(ع)، پیامبر رهایی بخش بنی اسرائیل از جور و ستم فرعونیان، نازل گردید.
(1) گفتنی است که از تورات و انجیل، به عهدین ]یعنی عهد عتیق و عهد جدید[ یاد می گردد(2) و به شهادت تاریخ و منابع موثق، هیچ یک از کتاب های آسمانی پیامبران، جز قرآن کریم، چیزی بر جای نمانده است و تمامی آن ها به دست طاغوت ها و ستمگران عصر نابود شده اند و آن چه که هم اکنون به نام انجیل و تورات، در میان پیروان مسیح و یهود وجود دارد، کتاب های اصلی آنان نیست.
بلکه برداشت هایی از آن کتاب ها شریف است، که از سوی پیشوایان مذهبی و مقدس این دو کیش، تدوین و منتشر گردیده است و بی تردید، دچار تحریف و زیادتی و کاستی های فراوانی می باشند.
(3) 1- البدایه و النهایه (ابن کثیر)، ج2، ص 92 و ج3، ص 11؛ تاریخ الیعقوبی، ج2، ص 34 2- اسلام و عقائد و آرائ بشری (علامه یحیی نوری)، ص 404 و ص 445 3- همان، ص 405 و ص 454


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,400,808,979