خدمات ارزش افزوده

تبلیغات فضای مجازی تبیان- زبان : افغانی

زبان : افغانی
تعداد 4

حذف از شروط
تصویر تبلیغات پیشواز آلبوم نوحه خوانی در ایران اثری از پور عطایی - پیشواز  - علی نظری - محرم افغانیعنوان پیشواز : شاه تشنه کامان
عنوان تبلیغ : آلبوم نوحه خوانی در ایران اثری از پور عطایی - پیشواز
کد تبلیغ : 14017
تاریخ : 1395/06/10
اثر : علی نظری اضافه به شروط
مناسبت : محرم اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4414558
کد همراه اول : 69832
کد رایتل : 4007258
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : مطلب سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan  Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز آلبوم نوحه خوانی در ایران اثری از پور عطایی - پیشواز  - علی نظری - محرم افغانیعنوان پیشواز : ای بی کفن حسینم
عنوان تبلیغ : آلبوم نوحه خوانی در ایران اثری از پور عطایی - پیشواز
کد تبلیغ : 14018
تاریخ : 1395/06/10
اثر : علی نظری اضافه به شروط
مناسبت : محرم اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4414517
کد همراه اول : 69830
کد رایتل : 4007251
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : مطلب سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan  Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز آلبوم نوحه خوانی در ایران اثری از پور عطایی - پیشواز  - علی نظری - محرم افغانیعنوان پیشواز : ای بی کفن حسینم2
عنوان تبلیغ : آلبوم نوحه خوانی در ایران اثری از پور عطایی - پیشواز
کد تبلیغ : 14019
تاریخ : 1395/06/10
اثر : علی نظری اضافه به شروط
مناسبت : محرم اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4414518
کد همراه اول : 69831
کد رایتل : 4007252
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : مطلب سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan  Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز آلبوم نوحه خوانی در ایران اثری از پور عطایی - پیشواز  - علی نظری - محرم افغانیعنوان پیشواز : هنگام ماتم
عنوان تبلیغ : آلبوم نوحه خوانی در ایران اثری از پور عطایی - پیشواز
کد تبلیغ : 14020
تاریخ : 1395/06/10
اثر : علی نظری اضافه به شروط
مناسبت : محرم اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4414506
کد همراه اول : 69798
کد رایتل : 4007920
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : مطلب سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan  Mobyan
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,228,347,386