خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- آلبوم : حسین شریفی- صاحب اثر : حسین شریفی

آلبوم : حسین شریفی
صاحب اثر : حسین شریفی

تعداد 83 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط
حسین شریفی - محرم فارسی
            
عنوان : دار و ندارم
کد ایرانـســــل : 4418350
کد همراه اول : 68945
کد رایـــتـــــــــــل : 11721
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1392/11/28
تبلیغات : تعداد 16
حسین شریفی - محرم فارسی
            
عنوان : زیر بارون
کد ایرانـســــل : 4418352
کد همراه اول : 68947
کد رایـــتـــــــــــل : 11725
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1392/11/28
تبلیغات : تعداد 14
حسین شریفی - محرم فارسی
            
عنوان : فضای دلم
کد ایرانـســــل : 4418351
کد همراه اول : 68946
کد رایـــتـــــــــــل : 11723
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1392/11/28
تبلیغات : تعداد 6
حسین شریفی - محرم فارسی
            
عنوان : قافله سالار من
کد ایرانـســــل : 44123218
کد هفتگی ایرانسل : 44119884
کد همراه اول : 22448
کد رایـــتـــــــــــل : 28503
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/12/26
تبلیغات : تعداد 7
حسین شریفی - محرم فارسی
            
عنوان : وای من از عاشورا
کد ایرانـســــل : 44123223
کد هفتگی ایرانسل : 44119889
کد همراه اول : 22453
کد رایـــتـــــــــــل : 28557
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/12/26
تبلیغات : تعداد 5
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین شریفی
            
عنوان : آره حسینه دنیام
کد ایرانـســــل : 44123214
کد هفتگی ایرانسل : 44119881
کد همراه اول : 22445
کد رایـــتـــــــــــل : 28453
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/12/26
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین شریفی
            
عنوان : لشکر دشمن
کد ایرانـســــل : 44123219
کد هفتگی ایرانسل : 44119885
کد همراه اول : 22449
کد رایـــتـــــــــــل : 28517
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/12/26
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین شریفی
            
عنوان : داغ تو روی سینه
کد ایرانـســــل : 44123216
کد هفتگی ایرانسل : 44119890
کد همراه اول : 22454
کد رایـــتـــــــــــل : 28469
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/12/26
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین شریفی
            
عنوان : تو که باشی 1
کد ایرانـســــل : 44120372
کد هفتگی ایرانسل : 44120349
کد همراه اول : 22438
کد رایـــتـــــــــــل : 28541
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/04/10
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین شریفی
            
عنوان : تو که باشی 5
کد ایرانـســــل : 44120370
کد هفتگی ایرانسل : 44120339
کد همراه اول : 22436
کد رایـــتـــــــــــل : 28549
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/04/10
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین شریفی
            
عنوان : خوشبختی یعنی
کد ایرانـســــل : 44123277
کد هفتگی ایرانسل : 44119822
کد همراه اول : 22441
کد رایـــتـــــــــــل : 28511
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/12/19
تبلیغات : تعداد 4
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین شریفی
            
عنوان : بابا بیا1
کد ایرانـســــل : 44121203
کد هفتگی ایرانسل : 44121223
کد همراه اول : 24474
کد رایـــتـــــــــــل : 28459
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/05/27
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین شریفی
            
عنوان : از تو انتظار نداشتم
کد ایرانـســــل : 44123276
کد هفتگی ایرانسل : 44119804
کد همراه اول : 22440
کد رایـــتـــــــــــل : 28483
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/12/19
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین شریفی
            
عنوان : رویای منه
کد ایرانـســــل : 44123221
کد هفتگی ایرانسل : 44119887
کد همراه اول : 22451
کد رایـــتـــــــــــل : 28535
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/12/26
تبلیغات : تعداد 6
حسین شریفی - محرم فارسی
            
عنوان : ترانه قلب عاشق
کد ایرانـســــل : 44122473
کد هفتگی ایرانسل : 44122503
کد همراه اول : 26707
کد رایـــتـــــــــــل : 28539
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/08/05
تبلیغات : تعداد 5
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین شریفی
            
عنوان : تو که باشی 4
کد ایرانـســــل : 44120369
کد هفتگی ایرانسل : 44120338
کد همراه اول : 22435
کد رایـــتـــــــــــل : 28547
مناسبت : محرم اضافه به شروط
گویش : آذری، ترکی اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/04/10
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین شریفی
            
عنوان : خوشبختی یعنی3
کد ایرانـســــل : 44123279
کد هفتگی ایرانسل : 44119824
کد همراه اول : 22443
کد رایـــتـــــــــــل : 28515
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/12/19
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین شریفی
            
عنوان : خوشبختی یعنی2
کد ایرانـســــل : 44123278
کد هفتگی ایرانسل : 44119823
کد همراه اول : 22442
کد رایـــتـــــــــــل : 28513
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/12/19
تبلیغات : تعداد 2
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین شریفی
            
عنوان : ای سو سوز اُلَن1
کد ایرانـســــل : 44130968
کد هفتگی ایرانسل : 44130977
کد همراه اول : 10988
کد رایـــتـــــــــــل : 28487
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/08/05
تبلیغات : تعداد 3
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین شریفی
            
عنوان : تو که باشی 2
کد ایرانـســــل : 44120367
کد هفتگی ایرانسل : 44120336
کد همراه اول : 22433
کد رایـــتـــــــــــل : 28543
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/04/10
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین شریفی
            
عنوان : ترکی خیمه
کد ایرانـســــل : 4418413
کد همراه اول : 57476
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1392/12/11
تبلیغات : تعداد 2
حسین شریفی - محرم فارسی
            
عنوان : عشق حسین
کد ایرانـســــل : 44123217
کد هفتگی ایرانسل : 44119883
کد همراه اول : 22447
کد رایـــتـــــــــــل : 28485
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/12/26
تبلیغات : تعداد 6
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین شریفی
            
عنوان : ای سو سوز اُلَن5
کد ایرانـســــل : 44130972
کد هفتگی ایرانسل : 44130981
کد همراه اول : 10992
کد رایـــتـــــــــــل : 28495
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/08/05
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین شریفی
            
عنوان : رفیق تنهائیام3
کد ایرانـســــل : 44120307
کد هفتگی ایرانسل : 44120289
کد همراه اول : 22431
کد رایـــتـــــــــــل : 28531
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/04/03
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : حسین شریفی
            
عنوان : شوق کربلا
کد ایرانـســــل : 44123222
کد هفتگی ایرانسل : 44119888
کد همراه اول : 22452
کد رایـــتـــــــــــل : 28537
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/12/26
تبلیغات : تعداد 1
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,333,796,156