خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- آلبوم : جعفر حسینی- صاحب اثر : جعفر حسینی

آلبوم : جعفر حسینی
صاحب اثر : جعفر حسینی

تعداد 43 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط

            
عنوان : ای رهبر آزاده
کد ایرانـســــل : 44110175
کد همراه اول : 70457
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/09/05
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : پشیمونم
کد ایرانـســــل : 4419955
کد همراه اول : 69100
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/29
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : شهدا شرمنده
کد ایرانـســــل : 4419949
کد همراه اول : 69101
مناسبت : هفته دفاع مقدس اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/29
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : دلتنگ یارم
کد ایرانـســــل : 44110174
کد همراه اول : 70456
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/09/05
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : ملتی که شهادت دارد
کد ایرانـســــل : 4419948
کد همراه اول : 69099
مناسبت : هفته دفاع مقدس اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/29
تبلیغات : تعداد 3

            
عنوان : مادر و نزن
کد ایرانـســــل : 44111971
کد همراه اول : 76911
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/01/29
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : من و ببر به کربلا
کد ایرانـســــل : 44111977
کد همراه اول : 76913
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/01/29
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : حرم کرده محزونم
کد ایرانـســــل : 44110176
کد همراه اول : 70458
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/09/05
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : ای دل دیوانه
کد ایرانـســــل : 44111974
کد همراه اول : 76908
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/01/29
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : سوز و گذاز من
کد ایرانـســــل : 44110184
کد همراه اول : 70466
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/09/05
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : یا ابا صالح
کد ایرانـســــل : 44110173
کد همراه اول : 70467
مناسبت : میلاد امام زمان علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/09/05
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : من همونم
کد ایرانـســــل : 44111976
کد همراه اول : 76912
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/01/29
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : اگه کربلا نرم
کد ایرانـســــل : 44111938
کد همراه اول : 76856
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/01/19
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : دلتنگ دیدار
کد ایرانـســــل : 44111941
کد همراه اول : 76859
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/01/19
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : بی تو دلم سیره
کد ایرانـســــل : 4419951
کد همراه اول : 69094
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/29
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : دل زینب
کد ایرانـســــل : 44111942
کد همراه اول : 76860
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/01/19
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : سلام به ارباب
کد ایرانـســــل : 44111980
کد همراه اول : 76916
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/01/29
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : ای ولای تو
کد ایرانـســــل : 4419953
کد همراه اول : 69096
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/29
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : هرچی دارم
کد ایرانـســــل : 44110177
کد همراه اول : 70459
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/09/05
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : یاد شهدا
کد ایرانـســــل : 4419950
کد همراه اول : 69102
مناسبت : هفته دفاع مقدس اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/29
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : کوچه پر از خاطره
کد ایرانـســــل : 44111970
کد همراه اول : 76910
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/01/29
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : شور و دم میگیره
کد ایرانـســــل : 44110183
کد همراه اول : 70465
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/09/05
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : ارباب کریم
کد ایرانـســــل : 44111940
کد همراه اول : 76858
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/01/19
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : در به درم
کد ایرانـســــل : 4419952
کد همراه اول : 69095
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/07/29
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : یا مهدی
کد همراه اول : 70468
مناسبت : میلاد امام زمان علیه السلام اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1393/09/05
تبلیغات : تعداد 1
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,030,304