خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- زبان : لری

زبان : لری
تعداد 278 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین

حذف از شروط
محسن احمدی - متفرقه لری
            
عنوان : دردت من تیام
اثر : محسن احمدی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44126016
کد هفتگی ایرانسل : 44118900
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/08/25
تبلیغات : تعداد 1
افشین بخشیان - متفرقه لری
            
عنوان : مصیبت یار 1
اثر : افشین بخشیان اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44117409
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/03/21
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : گل بدم قطارمه
اثر : سجاد باغنده اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44116725
مناسبت : هفته دفاع مقدس اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/11/06
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : اسماعیل پیرامون
            
عنوان : روزل خشو2
اثر : اسماعیل پیرامون اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44132345
کد هفتگی ایرانسل : 44132328
کد همراه اول : 98839
کد رایـــتـــــــــــل : 40010689
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/10/28

            
عنوان : دی
اثر : دانیال هوشیاری اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44126051
کد هفتگی ایرانسل : 44118847
مناسبت : میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/08/23
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سجاد رزمجو
            
عنوان : روزل گندم برون
اثر : سجاد رزمجو اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44129649
کد هفتگی ایرانسل : 44129663
کد همراه اول : 97233
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/05/09
سجاد رزمجو - متفرقه لری
            
عنوان : بخت و اقبال
اثر : سجاد رزمجو اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44129646
کد هفتگی ایرانسل : 44129660
کد همراه اول : 97230
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/05/09
تبلیغات : تعداد 1
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سجاد رزمجو
            
عنوان : تیل تو
اثر : سجاد رزمجو اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44129647
کد هفتگی ایرانسل : 44129661
کد همراه اول : 97234
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/05/09
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : اسماعیل پیرامون
            
عنوان : روزل خشو1
اثر : اسماعیل پیرامون اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44132344
کد هفتگی ایرانسل : 44132327
کد همراه اول : 98838
کد رایـــتـــــــــــل : 40010688
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/10/28
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : علی رزاقی
            
عنوان : رفتی
اثر : علی رزاقی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44139909
کد هفتگی ایرانسل : 44139878
کد همراه اول : 15540
مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/10/20

            
عنوان : پر درد 4
اثر : ضرغام تراهیده اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44126632
کد هفتگی ایرانسل : 44118518
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/07/16

            
عنوان : یه شری من پوزته
اثر : دانیال هوشیاری اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44126072
کد هفتگی ایرانسل : 44118846
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/08/23
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : جاسم خدا رحمی
            
عنوان : شاهبانو 1
اثر : جاسم خدا رحمی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44126350
کد هفتگی ایرانسل : 44118665
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/07/30

            
عنوان : یه فکری برام بکنید
اثر : کمال اصغرزاده اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44116932
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1395/12/04
تبلیغات : تعداد 1
سجاد رزمجو - متفرقه لری
            
عنوان : دالون
اثر : سجاد رزمجو اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44129648
کد هفتگی ایرانسل : 44129662
کد همراه اول : 97231
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/05/09
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : مصیبت یار 2
اثر : افشین بخشیان اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44117421
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/03/21
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : مهدی آزاد
            
عنوان : بی کسی1
اثر : مهدی آزاد اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44133908
کد هفتگی ایرانسل : 44133884
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/02/07
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سیدمحمد موسوی
            
عنوان : دردت من تیام
اثر : سیدمحمد موسوی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44138605
کد هفتگی ایرانسل : 44138587
کد همراه اول : 13579
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/07/21
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سجاد رزمجو
            
عنوان : هم تبار ایل
اثر : سجاد رزمجو اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44129650
کد هفتگی ایرانسل : 44129664
کد همراه اول : 97232
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/05/09
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : اسماعیل پیرامون
            
عنوان : مندیر
اثر : اسماعیل پیرامون اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44132346
کد هفتگی ایرانسل : 44132329
کد همراه اول : 98837
کد رایـــتـــــــــــل : 40010687
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1398/10/28
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : جاسم خدا رحمی
            
عنوان : غمم زیاده
اثر : جاسم خدا رحمی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44126336
کد هفتگی ایرانسل : 44118653
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/07/30

            
عنوان : قضاته1
اثر : شروین پناهی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44126459
کد هفتگی ایرانسل : 44118544
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/07/23
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : جاسم خدا رحمی
            
عنوان : باده باده 1
اثر : جاسم خدا رحمی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44126321
کد هفتگی ایرانسل : 44118638
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/07/30
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : جاسم خدا رحمی
            
عنوان : باده باده 2
اثر : جاسم خدا رحمی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44126322
کد هفتگی ایرانسل : 44118639
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : پاپ اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/07/30
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سجاد دبستان پور
            
عنوان : یا الله
اثر : سجاد دبستان پور اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 44117701
کد همراه اول : 98322
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : محلی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1396/05/01
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,228,358,992