خدمات ارزش افزوده

نمایش پیشواز- مناسبت : سالروز شهادت شهیدان رجایی و با هنر

مناسبت : سالروز شهادت شهیدان رجایی و با هنر
تعداد 4 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین

حذف از شروط
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب
            
عنوان : ترسیم خط دولت ودلتمردان
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4413681
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/03
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : امام خمینی رحمه الله علیه
            
عنوان : شهادت دوبزرگوار
اثر : امام خمینی رحمه الله علیه اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4413728
دسته : شعر و سخن اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/03
تبلیغات : تعداد 2

            
عنوان : تنفیذ ریاست جمهوری
اثر : شهید رجایی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4413680
دسته : مناسبتی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/03
تبلیغات : تعداد 1

            
عنوان : ای خدا
اثر : شهید رجایی اضافه به شروط
کد ایرانـســــل : 4413679
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/03
تبلیغات : تعداد 1
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,228,359,777