خدمات تلفن همراه

مدایح (به شادی ) - با عنوان : عروسو ببین که جلوه پیمبری داره - اثر: حاج سید مهدی میرداماد

حاج سید مهدی میردامادعروسو ببین که جلوه پیمبری داره
1394/04/22
                  تعداد استفاده : 420
مدایح (به شادی )
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : ازدواج حضرت علی ع و حضرت فاطمه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 19409
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 66,924,693