خدمات تلفن همراه

ترتیل - با عنوان : قرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم - اثر: استاد سعود ابراهیم شریم

استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم
                  تعداد استفاده : 376
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
موضوع : 63 - منافقون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18010
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 88,251,043