خدمات تلفن همراه

مناجات - با عنوان : ای ماه جود و کرم زدست ما رفتی - اثر: حاج رضا بکایی

حاج رضا بکاییای ماه جود و کرم زدست ما رفتی
1392/04/08
                  تعداد استفاده : 1609
مناجات
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 7:11
توضیحات : مناجات با خدا در ماه مبارک رمضان؛ «ای ماه جود و کرم زدست ما رفتی» با صدای «رضا بکایی» (7:11)

مدت : 7:11
کد: 6279
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 66,928,863